Інші матеріали

В.В.Молдован
І.С.Семенов
М.І.Семенова
В.В.Молдован Проф.
КОВАЛЕНКО А.Б. доктор психологічних наук, професор
ДАНИЛЮК І.В. доктор психологічних наук, доцент
КОВАЛЕНКО А.Б. доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології факультету психологі КНУ імені Тараса Шевченка;
ДАНИЛЮК І.В. доктор психологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри загальної психології КНУ імені Тараса Шевченка


Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол від 12.07.2011 р. № 11
Погоджено із кафедрою філософії гуманітарних наук
Зав.кафедрою доц. А.О.Приятельчук
23.03.2010 р.
Сторінка адміністратора